Közgyűlés meghívó

A Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület (székhelye: Vácrátót Szabadság út 28.) közgyűlésére.
2020. július 10-én (péntek) 18.00 órára.
Az ülés helye: Gárdonyi Géza Művelődési Ház, 2163 Vácrátót, Szabadság út 28.

Az ülésre ezúton meghívom az Egyesület tagjait.
Napi rendi pontok:
1.) 2019. évi beszámoló
Előadó: Vazicsek Róbertné, elnök, Grabarics Rita pénztáros
2.) Egyebek
Előadó: Vazicsek Róbertné, elnök
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van
(illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a
helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 18:30 órakor kerül
megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül
határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett
napirendi pontokban döntést hozzon.

Védőmaszk és a kötelező védőtávolság betartása javasolt!

A Közgyűlésen lehetőség lesz a 2019. évi tagdíj elmaradások (1500 Ft/fő) befizetésére
is, ezért kérem, hogy aki még nem fizette meg, rendezze azt.
Vácrátót, 2020. június 15.

melléklet letöltése